Sietotlac.sk

Blog > ČlánokSieťotlačová výstava FESPA Londýn 2013V dňoch 25-29. Júna sa konala výstava FESPA 2013FESPA 2013

3.7.2013

• Sieťotlač dnes - živá či mŕtva ?

Po návrate z výstavy FESPA sa ma kamarát sieťotlačiar s bázňou opýtal:
"Tak ako, žije ešte sieťotlač ?"  Odpovedal som mu že áno.

Je ale pravda, že jeho otázka bola opodstatnená a moja odpoveď nemusí mať dlhú dobu expirácie.


Tohtoročnú výstavu FESPA som po rokoch absolvoval aj z toho dôvodu, že okrem pekného miesta konania (Londýn), som si dlhšiu dobu kládol podobnú otázku. Aké je postavenie a perspektíva sieťotlače ?

• Čo je FESPA ?
Pravidelná medzinárodná odborná výstava FESPA je organizovaná rovnomennou asociáciou združujúcou výrobcov, predajcov a užívateľov sieťotlačových technológií. Federation of European Screen Printing bola oficiálne založená v septembri roku 1962 v Hamburgu. O rok neskôr sa už v Paríži konala prvá výstava pod vlajkou francúzskej sieťotlačovej asociácie. Od tej doby sa konala v 2-4 ročných intervaloch, v rôznych európskych metropolách. V tejto frekvencii fungovala do roku 2005, keď sa prvý krát presunula mimo hlavné európske destinácie, najskôr India, neskôr Mexiko, Čína..
• Stav a situácia
(O vzniku a rannom vývoji sieťotlače si môžete prečítať v našom staršom článku.) V rokoch 1960-2005 bola sieťotlač stabilnou tlačiarenskou jednotkou s vyhraneným polom pôsobnosti. Pre širokú oblasť -veľkoplošná tlač, textilná potlač, serigrafia, designérska a grafická komunita, potlač neplošných produktov, bola nenahraditeľnou reprodukčnou formou a spôsobom reklamného či priemyselného signovania. Bolo to obdobie pozvoľného pomalého vývoja technických postupov a predovšetkým vývoja v oblasti tlačiarenskej chémie.

• Nástup digitálu
R/evolúcia mala nastať s vývojom počítačovej techniky a jej grafického rozhrania. Prvá polovica deväťdesiatych rokov naštartovala proces digitalizácie prepress postupov, ktoré časom celkom vytlačili optickú cestu prenosu obrazu v príprave tlačových podkladov. Fotocesta v procese prípravy filmov či rastrových separácií bola časom celkom nahradená spracovaním v grafickom softvéry a reprodukčné kamery prepustili miesto osvitovým jednotkám.

Koncom storočia sa na polygrafickom poli nakoniec jednoznačne presadila celkom nová forma - digitálna tlač. V počiatočnom štádiu nastúpila cestu v office sektore, no v krátkom čase ukrojila veľkú časť polygrafickej torty. Po zdokonalení plošnej papierovej tlače boli predovšetkým ofsetové tlačiarne nútené akceptovať postupný úbytok v nízkonákladovej produkcii. Odvtedy sa roky sa nesú v znamení rýchleho vývoja digitálnej tlače, ktorá postupne obsadzuje miesto veľkoplošnej tlače, a stále viac zasahuje aj do tlače alternatívnych médií a materiálov (plasty, textil, priemyselné produkty..).

Stará sieťotlačiarska garnitúra, zakladajúca si na uctievaní tradičných remeselných konvencií a samokulte nenahraditeľnosti z toho začala mať neurotické tiky.


FESPA 2013: Polygrafická výstava pre sieťotlač a veľkoplošnú tlač
Odborná polygrafická výstava zameraná na sieťotlač a veľkoplošnú tlač


• Postoj k novej situácii
Naproti tomu FESPA situáciu vyhodnotila inak. Čoby stelesnenie modernej sieťotlačovej komunity, správne usúdila, že digitálne technológie sa nemajú stať pre sieťotlač strašiakom a nepriateľom s ktorým treba o trhové teritórium žiarlivo bojovať. Naopak - zdielanie spoločného segmentu je príležitosťou osvojiť si pozitívny vývoj a konštruktívne naložiť s novými možnosťami. Už na výstave FESPA'96 v Lione sa konal seminár na tému "Výzvy a možnosti digitálnej technológie". V roku 2005 sa organizácia prvý krát rozhodla usporiadať samostatnú špecializovanú výstavu FESPA Digital, v Amsterdame. Odvtedy sa striedavo konali FESPA sieťotlačová a digitálna. Šikovným spôsobom tak FESPA aktívne zastrešila širšiu oblasť signmakingu, tampoprintu, veľkoplošnej digitálnej a textilnej tlače, vyrezávanej a lepenej reklamy. Od roku 2010 je vydávaný odborný časopis Fespa World Magazine, zameriavaný na celú škálu produktovej, priemyselnej a reklamnej polygrafie.

• Londýnska výstava FESPA 2013
Tohtoročná FESPA sa konala na výstavisku ExCeL London Exhibition Centre. Po rokoch sme opäť mohli pod jednou strechou vidieť komplexný prierez od sieťotlače po veľkoplošnú tlač. V pavilóne FESPA Fabric bola predtavená hlavne aktuálna ponuka pre signmaking, sieťotlač, tampoprint, textilnú digitálna a sublimačnú tlač. Naproti tomu ďalšia vyčlenená časť výstavy bola venovaná veľkoplošnej dihitálnej tlači. Predstavili sa nám aj novinky farebných systémov aj špeciálnych efektov, svoje miesto si našli aj špecialisti na trojozmerné reklamné predmety, či už tampoprintom, alebo procesom sublimačného transféru.

Tím Tricka.sk na výstavisku exCel London. EFSPA 2013
Návštevníci pred výstaviskom London ExCel Exhibition Centre

• Extrémna sieťotlač
Myslím, že FESPA tento rok priniesla pre sieťotlač dobrú správu. Vymedzuje jej oproti minulosti opäť trochu užšie kompetencie, ale stále patrí do širšej polygrafickej rodiny. Tento rok ma potešili viaceré novinky, ktoré svedčia o živom procese vývoja, a dokazujú neutíchajúcu snahu hľadať a prekračovať hranice tradične vnímanej sieťotlače.
Za celkom prevratné môžeme považovať nové formy digitálneho exponovania motívu priamo na sito, bez použitia filmu, ako medzištádia prenosu obrazu na svetlocitlivú vrstvu. Mohli by sme to prirovnať k ofsetovému exponovaniu priamo na kovolisty.
Trochu futuro nádych mali aj ukážky tlače nezvyčajne vysokého reliéfneho farebného obrazu. Niekoľkomilimetrová vrstva vzniká opakovaným, až 10 a viac násobným nánosom farebnej hmoty, čo je zasa podstatou procesu 3D tlačiarní. Perličkou bol poschodový karusel na 10 farebnú potlač tričiek s dvojitou radou ramien, alebo kombinovaná tlačová linka pre synchrónnu sieťotlačovú a digitálnu tlač tričiek.

Súčasťou výstavy bola tradične aj výstava prác autorov a sieťotlačových dielní. Nebola to serigrafia v zmysle autorskej sieťotlače, ako sme ju poznali ešte pred 20 rokmi. Dominovali tlače z Indie a prekvapivo z Ruska. Hoci išlo o komerčné produkty, bohato využívali špeciálne materiály a škálu efektov, ktoré sa nedajú vytlačiť nijako inak, ako sieťotlačou. Tlač 27 priamych sólových farieb metalickými a glitrovými reliéfnymi nánosmi na sklo, alebo drevo, to môžeme vidieť iba na výstave extrémnych sieťotlačových skvostov.

• Optimistické vyhliadky
Sieťotlač teda žije ako sa patrí. V našej časti sveta síce nie je v najlepšej forme, ale tak ako v mnohých iných priemyselných odvetviach, mekkou sieťotlače sú textilné veľmoci indickej a ázijskej oblasti. Dôkazom životaschopnosti, veľkého záujmu je okrem iného aj to, že v histórii FESPA sa ešte nikdy nekonali 4 výstavy na rôznych svetadieloch v priebehu jedného roka. Tento ročník je naozaj nezvyčajne hustý a naplánované sú už aj budúcoročné destinácie a termíny:
FESPA Mexico, 25-17 August 2013, Mexico City
FESPA Eurasia, 3-5 October 2013, Istanbul
FESPA China, 18-20 November 2013, Shanghai
FESPA Digital 2014, 20-23 May 2014, Munich
FESPA Africa, 2-4 July 2014, Johannesburg

Stretneme sa tam ?

Sietotlac.sk


Zdroje:
fespa.com/london
wikipedia.org/Fespa