Sietotlac.sk
Zakladacie zložky na listy A4
Zakladacie zložky A4 foldre
Typ A
s 5 mm chrbátom
(cca 50 listov 80gr papiera)
Zakladacie zložky A4 foldre
Typ B
bez chrbátu
(cca 1-10 listov 80gr papiera)
Zakladacie zložky A4 foldre